ΕΔΒΜ5004385
ΕΔΒΜ 5004385 : Ανάπτυξη Βιομιμητικών μικρο/νανο δομών μέσω διαμόρφωσης της πόλωσης υπερβραχέων παλμών λέιζερ
Start Date: 01/07/2018,     End Date: 30/09/2019

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στη ανάπτυξη βιομιμητικών δομών σε ανόργανες επιφάνειες με τη χρήση υπερβραχέων παλμών λέιζερ. Προτείνουμε μία αναλυτική μελέτη διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν: (α) τα χαρακτηριστικά των αναπτυχθέντων δομών στην ακτινοβοληθείσα επιφάνεια (β) τις μηχανικές και οπτικές ιδιότητες της τροποποιηθείσας επιφάνειας. Μία σημαντική παράμετρος στην οποία θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση είναι ο ρόλος της πόλωσης της δέσμης ακτινοβόλησης στην ανάπτυξη πολύπλοκων δομών με εντυπωσιακή λειτουργικότητα. Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί για το SiO 2 και το Νικέλιο, δύο χαρακτηριστικά είδη υλικών, με μεγάλη σημασία σε τεχνολογικές εφαρμογές. O απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση των φυσικών διαδικασιών που χαρακτηρίζουν την αλληλεπίδραση λέιζερ με την ύλη που επιτρέψει τόσο την ελέγξιμη ανάπτυξη των βιομιμητικών δομών όσο και την επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων των εφαρμοσμένων τεχνικών.

Η δυνατότητα ανάπτυξης πολύπλοκων βιομιμητικών δομών σε ανόργανες επιφάνειες με τη βοήθεια υπερβραχέων παλμών λέιζερ καθιστούν την τεχνολογία αυτή πολύ ελκυστική εξαιτίας των εντυπωσιακών ιδιοτήτων (π.χ. οπτικών, μηχανικών, κα) των τροποποιηθέντων επιφανειών σε πολλές τεχνολογικές εφαρμογές. Λαμβάνοντας υπόψη το πλεονέκτημα της χρήσης υπερβραχέων παλμών λέιζερ στη ανάπτυξη βιομιμητικών δομών, προτείνουμε στο πρόγραμμα αυτό μία αναλυτική μελέτη διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν: (α) τα χαρακτηριστικά των αναπτυχθέντων δομών στην επιφάνεια (β) τις μηχανικές και οπτικές ιδιότητες της τροποποιηθείσας επιφάνειας. Στο πρόγραμμα αυτό, θα εκπονηθεί μία παραμετρική μελέτη της επίδρασης διαφόρων παραμέτρων του παλμού λέιζερ με ιδιαίτερη έμφαση στην πόλωση του (ακτινική και αζιμουθιακή) που επιτρέπει την ανάπτυξη πολύπλοκων βιομιμητικών δομών. Η παραμετρική μελέτη θα συνοδεύεται και από μία λεπτομερή μοντελοποίηση των φυσικών μηχανισμών που χαρακτηρίζουν την αλληλεπίδραση ύλης με δέσμες λέιζερ υψηλής έντασης.

Principal Investigator

Dr. Stratakis Emmanuel
Research Director

Research Associates

Dr. Tsibidis Giorgos
PostDoctoral Fellow

Alumni

Mr. Skoulas Evangelos
Ph.D. student
Mr. Mimidis Alexandros
Ph.D. student
Dr. Demeridou Ioanna
Alumni

Funding

ESPA 2014 - 2020 (ΕΣΠΑ)