ΕΔΒΜ 5004411
ΕΔΒΜ 5004411: Ανάπτυξη υβριδικών 2Δ υλικών-περοβσκιτών για ενίσχυση της απόδοσης των περοβσκιτικών φωτοβολταϊκών κυψελίδων
Start Date: 01/07/2018,     End Date: 30/09/2019

Το πρόγραμμα αυτο αποσκοπεί στο σχεδιασμό καινοτόμων σύνθετων νανουλικών για την αύξηση της απόδοσης αλλά και της σταθερότητας των φωτοβολταϊκών διατάξεων. Κύριος στόχος του είναι να προτείνει και να αναπτύξει νέες μεθοδολογίες, γρήγορες και οικονομικές, βασισμένες σε μεθόδους κολλοειδούς χημείας καθώς και σε φωτοχημικές διαδικασίες σύνθεσης για την ελεγχόμενη παρασκευή υβριδικών 2Δ υλικών συζευγμένα με περοβσκιτικές νανοδομές του στοιχειομετρίας CsPbX3 όπου Χ:αλογόνο. Η  ενσωμάτωση αυτών, είτε στο ενεργό στρώμα, είτε στη διεπιφάνεια μεταξύ του ενεργού στρώματος και του στρώματος μεταφοράς φορέων των φωτοβολταϊκών κυψελίδων δύναται να ενισχύσει την απορρόφηση καθώς και τη μεταφορά ηλεκτρονίων από το ενεργό υλικό προς στο αντίστοιχο ηλεκτρόδιο αλλά και να αυξήσει τη σταθερότητα τους.

Ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης πρότασης, είναι η ανάπτυξη νέων γρήγορων και
οικονομικών μεθοδολογιών, βασισμένων σε μεθόδους κολλοειδούς χημικής και
φωτοχημικής σύνθεσης, για την παρασκευή διμερών 2Δ υλικών συζευγμένων με
περοβσκιτικά νανοσωματίδια για φωτοβολταϊκές εφαρμογές. Η ενσωμάτωση των νέων
διμερών 2Δ υλικών με περοβσκιτικά νανοσωματίδια είτε στο ενεργό στρώμα είτε στη
διεπιφάνεια μεταξύ του ενεργού στρώματος και στρώματος μεταφοράς φορέων
αναμένεται να ενισχύσει τη απορρόφηση καθώς και τη μεταφορά φορέων από το
φωτοενεργό υλικό προς τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια συλλογής φορέων.

Principal Investigator

Dr. Stratakis Emmanuel
Research Director

Research Associates

Dr. Kostopoulou Athanasia
PostDoctoral Fellow
Dr. Brintakis Konstantinos
PostDoctoral Fellow

Alumni

Dr. Serpetzoglou Efthymis
PostDoctoral Fellow

Funding

ESPA 2014 - 2020 (ΕΣΠΑ)