ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ
This call is now closed.
Publication Date
07/08/2020 00:00
Offers Closing Date
21/08/2020 16:26
Evaluation Date
24/08/2020 13:27
Type
Product
Cost (Ex VAT)
4000€

Abstract

Προμήθεια λογισμικού ελέγχου μηχανής  

3DPoli software, 3DPoli software support 3 years, 3DPoli upgrade for autofocus

Technical Characteristics

Προμήθεια λογισμικού ελέγχου μηχανής  

3DPoli software, 3DPoli software support 3 years, 3DPoli upgrade for autofocus

Procedure

Contact Persons