ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOLIDEL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
16/03/2021
Application Deadline
31/03/2021
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2021_48942
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/05/2021

Position Description

ΘΕΣΗ 13α

Επίδρασης της μακρομοριακής αρχιτεκτονικής στη σχέση δομής/ιδιοτήτων πολυμερικών ηλεκτρολυτών βασισμένων σε μικτόκλωνα αστεροειδή

 

ΘΕΣΗ 13β

Επίδρασης της μακρομοριακής αρχιτεκτονικής στη σχέση δομής/ μηχανικών ιδιοτήτων/ ιοντικής αγωγιμότητας πολυμερικών ηλεκτρολυτών βασισμένων σε μικτόκλωνα αστεροειδή

Related Project

SOLIDEL - Solid Electrolytes for Li-ion Batteries

Required Qualifications

ΘΕΣΗ 13α & 13β

  • Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Χημικός Μηχανικός, ή Επιστήμης Υλικών)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με ειδίκευση στα Πολυμερή ή Φυσικοχημεία
  • Γνώση Φυσικής Πολυμερών  
  • Ερευνητική εμπειρία στο χαρακτηρισμός Πολυμερικών Ηλεκτρολυτών (θερμικές, μηχανικές και αγώγιμες ιδιότητες)
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμανουήλ Γλυνό (eglynos@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος SOLIDEL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

12 μήνες

Funding