ΒΙΤΑΔ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Principal Investigator

Dr. Zacharakis Giannis
Principal Researcher

Funding

ESPA 2014 - 2020 (ΕΣΠΑ)