ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ
This call is now closed.
Publication Date
01/07/2019 00:00
Offers Closing Date
10/07/2019 15:00
Evaluation Date
10/07/2019 13:00
Type
Product
Cost (Ex VAT)
17700€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στo πλαίσιο εκτέλεσης προγράμματος «ΔΕΘ00087 SUBAWARD AGREEMENT N S160285 TAMU» προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια ενός κρυοστάτη συνοδευόμενο από σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Technical Characteristics

Technical Characteristics

  • Κρυοστάτης συνεχούς ροής για πειράματα οπτικής

Εύρος θερμοκρασιών: 2.5-300 Kelvin (υγρό ήλιο), 80-300 Kelvin (υγρό άζωτο)

Γραμμή μεταφοράς υγρού ηλίου/αζώτου

Παράθυρα TPX για την είσοδο/έξοδο της δέσμης του λέιζερ (800 nm)

  • Το σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας

Δυο ανεξάρτητα κανάλια θερμότητας (διόδου/αντιστάσεων)

Αυτόματη προσαρμογή θερμοκρασίας

Συνδεσιμότητα με Η/Υ: USB, GPIB

Procedure

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπόψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή.

Contact Persons