ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
This call is now closed.
Publication Date
19/04/2021 00:00
Offers Closing Date
29/04/2021 16:26
Evaluation Date
30/04/2021 13:27
Type
Product
Cost (Ex VAT)
3820€

Abstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και  Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) στο πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος  «PULSE ΟΡΖ00189 GA 824996» προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια αναλώσιμων οπτικών βοηθημάτων  για να στηθεί οπτική διάταξη που πρόκειται να αναπτυχθεί σε εργαστήριο του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ.

Technical Characteristics

 • Precision Rotation Platform, quantity 1 piece
 • 360° of Continuous Coarse Rotation
 • Micrometer and Vernier Scale Provide ±5° Fine Adjustment
 • Perimeter is Laser Engraved at 1° Increments
 • Tapped Holes for Standard Optomechanics, Clamping Arms, or Rods for 30 mm Cage Systems
 • Center Hole is SM1 Threaded (1.035"-40)
 • Mounting Adapters Available for Optics, Translation Stages, Goniometers, and Rotating Cage Systems
 • 25 lbs (11.4 kg) Load Capacity

 

 • Metric linear translation platform,25mm travel, quantity 1 piece
 • Crossed-Roller Bearings for High Load Capacity and Low Angular Deviation
 • Metric Micrometer in Two Different Orientations: Side Mounted for Compact Design/ End Mounted for Ease of Adjustment
 • Quickly Connect Stages and Accessories Using 3" Dovetails
 • Preassembled XY and XYZ Stages with Side-Mounted Micrometers
   
 • Metric YZ-Axis adapter for XR25 Stages, quantity 1 piece
 • Assembly Kit contains a mounting plate and an angle bracket that mounts the surface of the Z-axis platform perpendicular to the direction of travel (YZ configuration). Take care during assembly to ensure no collisions occur with the Z-axis stage during full downward extension.
 • Mounted Standard Iris, Ø20 mm Max. Aperture, TR75/M Post, quantity 9 pieces
 • Universal post holder, Ø12.7 mm, Spring-Loaded Locking Thumbscrew, L = 30 mm, quantity 3 pieces
 • Metric post holder pack of 5, Ø12.7 mm, Spring-Loaded Hex-Locking Thumbscrew, L=20 mm, quantity 3 pieces
 • Metric post holder pack of 5, Ø12.7 mm, Spring-Loaded Hex-Locking Thumbscrew, L=30 mm, quantity 3 pieces
 • Studded Pedestal Base Adapter pack of 5, Ø31.8 mm, M6 Thread, quantity 6 pieces
 • Small Univ. Clamping Fork w/ M6 x 1.0 Captive Screw, 5 Pack, 31.5 mm Counterbored Slot, quantity 4 pieces
 • Large Clamping Fork w/ M6 x 1.0 Captive Screw, 5 Pack, 44.8 mm Counterbored Slot, quantity 2 pieces
 • Metric Right angle Post Clamp, 5 pack, quantity 2 pieces
 • Rigid Construction Accessories Required for Many Complex 3D Assemblies
 • Angle Clamp Options
 • Fixed 45° (Left- or Right-Handed)
 • Fixed 90° Ø6 mm, Ø1/2", or Ø1" Mounting Options
 • Fixed 0°, 90°, or 360° for Two Ø1/2" Posts
 • Continuous 360° for Ø6 mm or Ø1/2" Posts
 • Mounting Joists Provide Space-Saving Platform for Multiple Optical Mounts
 • PMTR(/M) Clamps Large Components or Serves as an Adjustable-Height Mounting Joist

 

 • Mini Series rotation platform, quantity 1 piece
 • Continuous 360° Rotation
 • Laser-Engraved Graduation Marks
 • Ø1", Ø1.4", Ø2", or Ø4.3" Mounting Platform
 • 1/4" (M6) or #4 (M3) Counterbores for Breadboard Mounting
 • Lockable via Side-Located Setscrew
 • Kinematic Mirror Mount for inch optics, quantity 10 pieces
 • Mounts Ø1" Optics at Least 0.12" (3 mm) Thick
 • Optic Held with a Nylon-Tipped Setscrew
 • Angular Range: ±4°
 • Resolution: 8 mrad (0.5°) per Revolution
 • Two Counterbored #8 (M4) Through Holes Allow for Left- or Right-Handed Orientation
 • 5/64" (2.0 mm) Hex Sockets in Lead Screws Accessible With or Without Knobs Removed
 • SM1-Threaded Precision Kinematic Mirror Mount for Ø1" Optics, 3 Adjusters, quantity 1 piece
 • Internally SM1- (1.035"-40)
 • Mounts Thin Ø1"  Optics via Included Retaining Rings
 • Counterbored #8 (M4) Through Holes Allow for Left-Handed or Right-Handed Orientation
 • Thick Back Plate and Heavy-Duty Springs for Stability
 • Fabricated from Black Anodized Aluminum
 • Hardened Stainless Steel Inserts at Kinematic Contacts Reduce Wear
 • Fixed Mirror 45° Mount for Ø2" Optics, quantity 1 piece
 • Kinematic Mirror Mount for Ø2" Optics, quantity 1 piece
 • Mounts Ø2" Optics at Least 0.16" (4 mm) Thick
 • Optics Held with a Nylon Tipped Setscrew
 • Angular Range: ±3°
 • Resolution: 5 mrad (0.3°) per Revolution
 • Six Counterbored #8 (M4) Through Holes Allow for Left- or Right-Handed Orientation
 • 5/64" (2.0 mm) Hex Sockets in Lead Screws Accessible With or Without Knobs Removed
 • UVFS Plate Beamsplitter, Ø2" 50:50, Coating: 700 - 1100 nm, t = 8 mm, quantity 1 piece
 • Optical Post Ø12.7 mm, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 50 mm, pack of 5, quantity 2 pieces
 • One M4 Tapped Hole at Top and One M6 Tapped Hole at Base
 • Removable Double-Ended M4 Setscrew
 • Clear-Edge Kinematic Mirror Mount for Ø2", Optics Between 0.33" and 0.49" Thick, 2 Adjusters, quantity 1 piece
 • Ø25.4mm Mirror Broadband, 750 - 1100 nm, quantity 5 pieces
 • 6.5 mm Travel Micrometer Head with 10 µm Graduations, Spherical Tip, no Ratchet, quantity 3 pieces
 • Chrome-Plated Polished Spindle
 • Knurled Adjustment Knob for Grip
 • Small Ø1/4" (Ø6 mm) Mounting Barrel
 • Durable Engraved Graduations for Easy Viewing
 • Versions with 5/64" (2 mm) Hex Available
 • Optical Post Ø12.7 mm, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 30 mm, 5 Pack, quantity 1 piece
 • One M4 Tapped Hole at Top and One M6 Tapped Hole at Base
 • Removable Double-Ended M4 Setscrew
 • Optical Post  Ø12.7 mm, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 20 mm, 5 Pack, quantity 1 piece
 • One M4 Tapped Hole at Top and One M6 Tapped Hole at Base
 • Removable Double-Ended M4 Setscrew

Procedure

Προϋπολογισμός δαπάνης :  3.820,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκτελωνιστικών και τραπεζικών εξόδων.

Eπί της καθαρής αξίας του τιμολογίου οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις διενεργούνται υπέρ της Ελληνικής Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, μία κράτηση ίση προς 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 4013/2011, καθώς και μία κράτηση ίση προς 3,6% επί του ως άνω ποσού (του 0,06% δηλαδή) υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη προσφορά. Θα ληφθούν υπ’όψιν η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, η ποιότητα, o χρόνος παράδοσης και εγγύησης, η τιμή

Contact Persons