META-ENERGY - ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
15/11/2022
Application Deadline
25/11/2022
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2022_93863_
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/01/2023

Position Description

Ο/Η μεταπτυχιακός φοιτητής θα απασχοληθεί στην ΕΕ2 του προγράμματος και το αντικείμενο της εργασίας του/της θα είναι η θεωρητική μελέτη και ο σχεδιασμός της βέλτιστης πλατφόρμας μεταλλικών μεταϋλικών για τη συγκομιδή ενέργειας στις συχνότητες μικροκυμάτων (κινητή τηλεφωνία και ζώνες διαδικτύου Wi-Fi), προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα προσαρτημένα ηλεκτρονικά στοιχεία τους, η απόδοσή τους κλπ

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής, ή Επιστήμης Υλικών ή Επιστήμης Υπολογιστών 
  • Εγγεγραμμένος/η σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τμ. Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών 
  • Εμπειρία σε πειραματικές ή/και υπολογιστικές μέθοδους (προσωμοιώσεις) διάδοσης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας υλικών 
  • Εμπειρία στη σύνθεση και το χαρακτηρισμό πολυμερικών νανοσύνθετων δειγμάτων από τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης τύπου FDM

Desirable Qualifications

  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, σχετικές με τη διάδοσης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ομογενή υλικά 
  • Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κενανάκη (gkenanak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος META-ENERGY, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

4 μήνες