ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟ-ΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΙΜΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
14/04/2022
Application Deadline
31/05/2022
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_76623
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date

Position Description

Ο υποψήφιος διδάκτορας θα ασχοληθεί στα πλαίσια του διδακτορικού του με τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό θερμο-αποκρινόμενων και βιοαποικοδομίσιμων πολυμερών, με την αυτό-οργάνωση των πολυμερών σε υδατικά διαλύματα και με την ενθυλάκωση και απόδοση πρότυπων και ενεργών δραστικών ουσιών από πολυμερικές νανοδομές.

Required Qualifications

  • Πτυχίο Επιστήμονα Υλικών ή Χημικού
  • Μεταπτυχιακό σε σχετικό με τη θέση αντικείμενο
  • Εμπειρία σε μεθόδους σύνθεσης πολυμερών και τεχνικών χαρακτηρισμού τους σε διάλυμα
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

Desirable Qualifications

  • Σχετικές με το αντικείμενο της θέσης δημοσιεύσεις ή παρουσιάσεις σε συνέδρια
  • Ερευνητική εμπειρία και ενεργή συμμετοχή στη υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων

Application Procedure

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη του έργου:

καθ. Μαρία Βαμβακάκη

E-mail: vamvakak@iesl.forth.gr

Τηλ.: 2810 545019         

Appointment Duration

έως 36 μήνες