ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
30/06/2020
Application Deadline
31/08/2020
Position Category
Researcher Grade B
Reference Number
2020_32568
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Start Date

Position Description

"Ανάπτυξη βιομιμητικών υλικών στην αναγεννητική ιατρική - Development of biomimetic materials for regenerative medicine"

Για την περιγραφή της θέσης και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Required Qualifications

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:

α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος

β) Να έχουν τα προσόντα  που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την Β’ βαθμίδα Ερευνητού

γ)  Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ)  Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη

ε)  Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Application Procedure

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ενες να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητας τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr .

Appointment Duration

Αορίστου Χρόνου