ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
22/05/2019
Application Deadline
06/06/2019
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2019_8384
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/08/2019

Position Description

Για τον κωδικό θέσης 4α: Καταγραφή και αξιολόγηση αποτυπωμάτων προϊόντων αγροδιατροφής με εφαρμογή οπτικής φασματοσκοπίας και ανάλυση δεδομένων με εφαρμογή στατιστικών μοντέλων, 

Για τον κωδικό θέσης 4β: Καταγραφή και αξιολόγηση αποτυπωμάτων προϊόντων αγροδιατροφής με εφαρμογή οπτικής φασματοσκοπίας και ανάλυση δεδομένων με εφαρμογή στατιστικών μοντέλων.

 

Required Qualifications

Για τον κωδικό θέσης 4α:

  • Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Υλικών)
  • Γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή φασματοσκοπικών τεχνικών απορρόφησης και φθορισμού και λήψης φασμάτων σε δείγματα τροφίμων (ελαιόλαδο, κρασί, γάλα, μέλι) 
  • Γνώση και εμπειρία στην ανάλυση και αξιολόγηση οπτικών φασμάτων με χρήση στατιστικών πακέτων λογισμικού statistical Toolbox σε περιβάλλον MATLΑΒ

Για τον κωδικό θέσης 4β:

  • Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Υλικών)
  • Γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή φασματοσκοπικών τεχνικών απορρόφησης και φθορισμού και λήψης φασμάτων σε δείγματα τροφίμων (ελαιόλαδο, κρασί, γάλα, μέλι) 
  • Γνώση και εμπειρία στην ανάλυση και αξιολόγηση οπτικών φασμάτων με χρήση στατιστικών πακέτων λογισμικού statistical Toolbox σε περιβάλλον MATLΑΒ

Application Procedure

  • Αίτηση (Form Greek στη στήλη αριστερά) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

Appointment Duration

6 μήνες