ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ"
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
19/04/2019
Application Deadline
04/05/2019
Position Category
Technical staff
Reference Number
2019_7032
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/06/2019

Position Description

Τεχνικός Επιστημονικός Συνεργάτης για την Υποστήριξη πειραματικών και υπολογιστικών υποδομών στο ΙΗΔΛ σε θέματα εφαρμογών οπτικής φασματοσκοπίας στην αγροδιατροφή. 

Required Qualifications

  • Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Υλικών)
  • Μεταπτυχιακό σε θέματα οπτοηλεκτρονικής
  • Γνώση και τουλάχιστον 4ετη εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση τεχνικών λέιζερ σε θέματα φασματοσκοπίας
  • Γνώση και τουλάχιστον 4ετη εργαστηριακή εμπειρία στην ανάλυση και αξιολόγηση φασματοσκοπικών δεδομένων  
  • Γνώση και εμπειρία στην χρήση στατιστικών πακέτων λογισμικού ανάλυσης δεδομένων οπτικής φασματοσκοπίας  
  • Τουλάχιστον 4 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία σε συνεργασίες με εταιρίες  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Appointment Duration

18 μήνες