ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΝΤΑΡ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
14/03/2019
Application Deadline
28/03/2019
Position Category
Technical staff
Reference Number
2019_447
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/05/2019

Position Description

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 8

Σχεδιασμός & Μοντελοποίηση διεργασιών κατασκευής νανοηλεκτρονικών διατάξεων

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 10

Νανολιθογραφία με δέσμη ηλεκτρονίων
 

Required Qualifications

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 8

  • Πτυχίο τεχνολογικών εφαρμογών
  • Εμπειρία σε προγράμματα προσομοίωσης κατασκευαστικών διαδικασιών για διατάξεις & ολοκληρωμένα κυκλώματα από σύνθετους ημιαγωγούς
  • Εμπειρία στο σχεδιασμό φωτολιθογραφικών μασκών
  • Εμπειρία στη μοντελοποίηση λιθογραφικών διεργασιών

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 10

  • Πτυχίο Φυσικής
  • Τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον στείρων χωρών μίκρο-νάνο-ηλεκτρονικής 
  • Τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία σε λιθογραφία με χρήση δέσμης ηλεκτρονίων

Desirable Qualifications

Γνώση Αγγλικών

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος (Form Greek)
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Appointment Duration

12 μήνες