ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ POLYSHIELD
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
30/10/2019
Application Deadline
14/11/2019
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2019_17721
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/01/2020

Position Description

Θέση μεταπτυχιακού (MSc) φοιτητή τμ. Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών, απόφοιτου τμ. Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών, ειδικού σε θέματα νανοϋλικών και νανοσύνθετων υλικών, με εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

Related Project

- Polymeric Nanocomposites for Electromagnetic Shielding applications

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών  
  • Εγγεγραμμένος/η σε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τμ. Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών  
  • Ερευνητική εμπειρία σε σύνθεση πολυμερικών νανοσύνθετων δειγμάτων με τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης
  • Ερευνητική εμπειρία σχετική με ηλεκτρομαγνητικό χαρακτηρισμό υλικών στην περιοχή των μικροκυμάτων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης 3 και στο όνομα του πρόγραμματος POLYSHIELD
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών μεταπτυχιακού προγράμματος

Appointment Duration

3 μήνες