ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVA-PROTECT
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
11/10/2019
Application Deadline
26/10/2019
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2019_16468
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/12/2019

Position Description

Σχεδίαση και υλοποίηση φορητού οπτοακουστικού συστήματος ανίχνευσης 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents"

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Φυσική ή συναφή πεδία  
  • Άριστη γνώση σύγχρονων μεθόδων μη γραμμικής μικροσκοπικής και οπτοακουστικής απεικόνισης
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε βιοιατρική απεικόνιση
  • Άριστη γνώση σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας εικόνας
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία και συμμετοχή στην διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης 5 και στο όνομα του προγράμματος INNOVA PROTECT
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Appointment Duration

12 μήνες