Latest News

Highlights

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Ε.Σ. ΙΗΔΛ


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Τροποποίηση στη σύνθεση ΕΦΕ) 6/7/2016 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΗΔΛ (19/7/2016) - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ


View Details ...
View PDF ...

LASER CLEANING DEMOS ON THE LATE ROMAN MOSAIC FLOORS OF THE NATIONAL GARDEN OF ATHENS


On 21 and 22 of April 2016 the laser cleaning team of IESL-FORTH (Photonics for CH group) participated to the in-situ workshop "Documentation and Conservation of Mosaics in-situ” organized by the Architectural Conservation Laboratory of the TEI of Athens, in collaboration with the Directorate of Conservation of Ancient and Modern Monuments of the Greek Ministry of Culture and the Ephorate of Antiquities of Athens. The workshop, focused on the Late Roman mosaic floors which are located at the National Garden of Athens, was sponsored by J.M. Kaplan Fund.

The last 2 days of the workshop were dedicated to laser cleaning. Principles and case examples of laser cleaning were discussed, as well as health and safety issues upon operation of the laser cleaning systems (by P. Pouli). The workshop also involved demos on the mosaics (by A. Papanikolaou) while the participants had also the chance to operate themselves the system that was transported for this purpose on-site. This on-site laser cleaning action was also attended by conservators and staff-members of the related Directorates and Ephorates of the Greek Ministry of Culture.
 
Preliminary tests on tesserae (mosaic cubes) with similar pathologies were performed prior to the workshop at the laser cleaning laboratories of IESL-FORTH. Along these studies the research group of IESL-FORTH (K. Melessanaki, A. Papanikolaou and P. Pouli) has collaborated with Stefania Chlouveraki (TEI of Athens) and Elissavet Anamaterou (Directorate of Conservation of Ancient and Modern Monuments of the Greek Ministry of Culture) in order to determine the appropriate laser system, the optimum parameters and the cleaning methodology
 
For more information please contact:
Dr. Paraskevi Pouli (IESL-FORTH)
 

View Details ...

Πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κρήτης στις 09/03/2015 εκδήλωση με θέμα «Έρευνα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα ως Μοχλός Ανάπτυξης».


Πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κρήτης  στις 09/03/2015 εκδήλωση με θέμα «Έρευνα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα ως Μοχλός Ανάπτυξης».  Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να ξεκινήσει η προσπάθεια για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της έρευνας που γίνεται σε Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια και της παραγωγής και να ενθαρρύνει τις Επιχειρήσεις να συνεργαστούν με τα Ερευνητικά Κέντρα για να αναπτύξουν, με βασικό εργαλείο την καινοτομία, νέα ανταγωνιστικά προϊόντα που θα απευθύνονται σε  διεθνές επίπεδο.


View Details ...

The “Ultra-Bright Atom-Laser” of the BEC and Matter-Wave group (Wolf von Klitzing) was selected as one of the three most important publications of atomic physics in Highlights of 2014 (exclusive colle


"An ultra-bright atom laser" [New Journal of Physics 16, 033036 (2014)], was selected from Editors of New Journal of Physics as one of the three most important publications which were included in the exclusive collection "Highlights of 2014" of journal in the field of Atomic, molecular and optical Physics


View Details ...

The publication “Test of the Universality of Free Fall using Cold Atom Interferometry” of the BEC and Matter-Wave group (Wolf von Klitzing) was selected for the IOPselect Collection


"STE-QUEST—test of the universality of free fall using cold atom interferometry" [Class. Quantum Grav. 31, 115010 (2014)] was selected from Institute of Physics (IOP) to be included in the IOPselect Collection


View Details ...

Weissenberg Award 2015 to Dimitris Vlassopoulos


IESL proudly announces that Prof. Dimitris Vlassopoulos (IESL Affiliated Faculty Member and Professor of the Materials Science and Technology Department of the University of Crete) was selected to win the  Weissenberg Award of the European Society of Rheology for 2015  (http://rheology-esr.net/2015/01/13/weissenberg-award-2015-to-dimitris-vlassopoulos/).

The European Society of Rheology (ESR) decided in 1997 to create a “Weissenberg Award” (http://rheology-esr.net/about-esr/awards/) for outstanding, long-term achievements in the field of rheology, in commemoration of the scientific achievements of Karl Weissenberg, performed in several European countries. Eligible are rheologists whose centre of scientific activities lies in Europe.

Prof. Vlassopoulos was selected to receive the award for his “seminal contributions to the rheology and rheophysics of architecturally complex polymers and colloids in bulk and at interfaces”.

IESL expresses its warmest Congratulations to prof. Vlassopoulos and wishes more distinctions for him personally and for the Polymer Group.

Spiros H. Anastasiadis, IESL Director


View Details ...

Giannis Zacharakis, Researcher of the Institute of Electronic Structure and Laser (IESL) of FORTH, has been elected member of the council of European Society of Molecular Imaging (ESMI).


Giannis Zacharakis, Researcher of the Institute of Electronic Structure and Laser (IESL) of FORTH, has been elected member of the council  of European Society of Molecular Imaging (ESMI).  The new ESMI Committee can be found here: http://www.e-smi.eu/index.php?id=2045&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1636&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1979&cHash=0d3472a796fdb61a80adfece44ab817a

IESL/FORTH congratulates Giannis Zacharakis and wishes him a productive scientific career.


View Details ...

Prof. George Kiriakidis has been elected Vice-president of the European Materials Research Society (E-MRS)


Prof. George Kiriakidis, Associate Professor of the Department of Physics of the University of Crete and a Collaborating Faculty  Member of the Institute of Electronic Structure and Laser (IESL) of FORTH, has been elected Vice-president of the European Materials Research Society (E-MRS).  The new E-MRS Executive Committee can be found here: http://www.emrs-strasbourg.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=46&Itemid=80.   

IESL/FORTH congratulates Professor Kiriakidis and wishes him a productive tenure in this important International Organization.


View Details ...

Researchers at IESL achieve the brightest atom laser ever


The BEC and Matter Waves group of IESL has demonstrated the brightest atom laser to date. They removed a fundamental limitation in the outcoupling of an atom laser from a Bose-Einstein Condensate, which allowed them to demonstrate an atom flux seven times larger than what was previously possible.
 
Details can be found at the group’s website.

View Details ...

Humboldt award to Dr. David Petrosyan for his achievements in the field of theoretical quantum optics


The theoretical physicist David Petrosyan has received the Friedrich Wilhelm Bessel Research Award of the Alexander von Humboldt Foundation. He is being honored for his research achievements in the field of theoretical quantum optics. 


View Details ...
View PDF ...

2014 Max Born Award for Outstanding Contributions to Physical Optics was awarded to Prof. Costas Soukoulis


Costas Soukoulis won the 2014 Max Born Award given by the Optical Society of America.
The citation will read "for your creative and outstanding theoretical and experimental research in the fields of photonic crystals and left-handed metamaterials."


View Details ...

New Publication: New Visible Light Absorbing Materials for Solar Fuels, Ga(Sbx)N1-x


Photo-electrochemical (PEC) water splitting and photocatalytic carbon dioxide reduction are the most
promising approaches for utilizing solar energy to produce clean fuels.
The practical implementation of the PEC water splitting technology using sunlight is discovering a
suitable material that will simultaneously satisfy a number of criteria including: (i) the material to
posess the correct band gap; (ii) the redox potentials of the water reactions should be included within
the energy range of the band gap, and (iii) the material to be stable against corrosion.
In a series of recent papers, Dr. Antonis Andriotis (IESL/FORTH) and Prof. Madhu Menon (University of
Kentucky in Lexington, KY, USA) predicted that GaN (with a direct band gap of 3.45 eV) can be
engineered to have its band gap value drastically reduced to approximately 1.5 eV if doped with Sb up
to 8 at%. In addition, it was predicted that the redox potentials of H2O could be included within the
range of the energy gap of GaSbxN1-x (x < 8%). These predictions make GaSbxN1-x a very promising
material for water splitting in the visible regime.
The predictions of Andriotis and Menon have recently been verified experimentally by a series of
experimental tests performed by the group of Prof. Mahendra Sunkara (Department of Chemical
Engineering and Conn Center for Renewable Energy Research, University of Louisville). Additionally, the
corresponding photo-electrochemical data on activity and stability suggest that these alloys are highly
suitable for solar water splitting.
This work (theory and experimental details) has recently appeared in the (high impact factor journal) of
Advanced Materials: DOI: 10.1002/adma.201305083; (2014 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,
Weinheim).
Antonis Andriotis
Research Director
IESL/FORTH , 25 February 2014


View Details ...

Το αναστηλωτικό πρόγραμμα των μνημείων της Ακρόπολης και η τεχνική καθαρισμού με λέιζερ παρουσιάζονται σε κορυφαία Πανεπιστήμια της Αμερικής, στο πλαίσιο των Διαλέξεων του Ιδρύματος Ωνάση


Σε σημαντικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσιάζεται το αναστηλωτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη στα μνημεία της Ακρόπολης και η καινοτόμος τεχνική καθαρισμού της επιφάνειας των μαρμάρων με λέιζερ, από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ).

 


View Details ...
View PDF ...

Ανακάλυψη νέας κατάστασης της ύλης από Ερευνητές του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ / IESL-FORTH researchers discover a novel inhomogeneous state of matter


Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, ερευνητικές ομάδες από το Ινστιτούτο Jozef Stefan (Σλοβενία) και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ελλάδα) έχουν ανακαλύψει μια καινούργια ανομοιογενή κατάσταση της ύλης, η οποία παρατηρήθηκε σε συγκεκριμένα μαγνητικά συστήματα έντονων αντισιδηρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων, τριγωνικής τοπολογίας πλέγματος.
 


View Details ...

Την δεύτερη θέση κατέλαβε ομάδα του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ σε διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας R&D INDUSTRY της Ε.Ε.


 

 

Την δεύτερη θέση κατέλαβε η Ομάδα Διαφανών Αγώγιμων Οξειδίων του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) σε διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας που διοργανώθηκε από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) στο πλαίσιο του έργου «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) στη Βιομηχανία - R&D INDUSTRY», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας MED 2007-2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.

 


View Details ...
View PDF ...

International Award to the Acropolis Museum and FORTH for the laser cleaning of Caryatids


The Acropolis Museum and the Institute of Electronic Structure and Lasers (IESL) of the Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH) have been awarded the biennial Keck Award by the International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC) for their common project regarding "*Laser rejuvenation of Caryatids opens to the public at the Acropolis Museum: A link between ancient and modern Greece"*. The award was given jointly to the team of the Acropolis Museum / the Foundation for Research and Technology-Hellas and for their contribution "towards the promotion of public understanding and appreciation of the accomplishments of the conservation profession". The ceremony took place on Friday 14th of September 2012, at the closing session of the biennial IIC congress in Vienna, which attracted 350 delegates.

http://www.youtube.com/watch?v=bwCNfQh8Woo&list=UU012zDsiS4ojJkzerKQZeng&index=3&feature=plcp

http://www.theacropolismuseum.gr/default.php?pname=News&la=1


View Details ...
View PDF ...

2013 McGroddy Prize for New Materials


 

John Pendry, David Smith and Costas Soukoulis won the 2013 McGroddy Prize for New Materials, awarded by the American Physical Society. 
 
The citation will read, "For the discovery of metamaterials." The Prize will be awarded at the 2013 March APS Meeting.

 

 


View Details ...

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)


 

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)

Σεπ 13, 2012
Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», με τα στοιχεία ΑΔΑ: Β4ΘΨ9-Β0Β, η «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 στη Γ.Γ.Ε.Τ., κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 5 του νόμου 4051/2012.

Στην προκήρυξη περιγράφονται οι προϋποθέσεις και τα προσόντα για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διάρκεια της θητείας κτλ. Παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους ακολουθώντας με ακρίβεια τις οδηγίες της Προκήρυξης.

View Details ...
View PDF ...

The participation of FORTH in Innovation Conference 2011 with the project “Clear-up”.


 

Clear-up” aims to reduce energy use in existing buildings using environmentally sustainable components. It will deliver comfortable homes and workplaces at a cost that we and the environment can afford.
 

 The "Clear-up" in Academic and Scientific Excellence.

The TCM & Devices Lab

 


View Details ...

"Magnetofluidically Tunable Microstructured Optical Fiber Grating Devices"


This video from Optics and Photonics News, Optical Society of America highlights exciting research findings that characterized the year in optics, including biological lasers, events cloaked in time and high-definition 3-D television. Among these annual highlights, the development of Magnetofluidically Tunable Microstructured Optical Fiber Grating Devices was included.

 


View Details ...

Second Poster Award in “TECHNART 2011”


 

Second Poster Award to Olga Kokkinaki, M. Velegrakis, D. Anglos and C. Mihesan
for the presentation of their poster “Combined laser induced breakdown spectroscopy and mass spectrometry for the analysis of cultural heritage materials”
in “TECHNART 2011” (Non-destructive and Microanalytical Techniques in art and cultural Heritage) which was held in Berlin, April 26-29, 2011.

 


View Details ...
View PDF ...

“Solar Innovation 2010” – The Grand Challenge in Photovoltaics


Prof. Nikos Pelekanos, Collaborating Faculty Member in IESL-FORTH, is one of the recipients of 'Solar-Innovation 2010' for his proposal 'III-V nanowires for next generation photovoltaics'. The prize is awarded by the French Atomic Energy Commission (Commissariat a l' Energie Atomique), after an Open Call and selection among dozens of proposals, and includes funding and technical support to carry out the proposed research for three years.

 

Press Release:

http://greece.greekreporter.com/2011/04/15/greek-scientist-awarded-at-international-competition/

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12333&subid=2&pubid=109221157

 


View Details ...
View PDF ...

Greece Innovates!


The Transparent Conductive Materials and Devices Group (TCM&D) of IESL-FORTH has been selected as one of the top 10 finalists in the competition of Applied Research & Innovation organized by the Hellenic Federation of Enterprises (SEV) and Eurobank EFG with the project “Degradation of pollutants for Indoor Air Quality”.

 

Greek Press Release:

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_26/03/2011_437176

 


View Details ...

Laser rejuvenation of a Caryatid at the Acropolis Museum: A link between ancient and modern Greece


Behind a protective housing, an advanced laser laboratory has been recently set up on the visitors’ floor where the Caryatids are exhibited at the Acropolis Museum. Removal of pollution accumulations from their surface takes place in this laboratory. This arrangement brings the visitors of the Acropolis Museum in contact with the conservation interventions that until now took place only inside restricted access laboratory environments. This exhibits a symbolic connection between ancient and modern Greece.

 

Press Release:

http://optics.org/news/2/3/8

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artId=4615806

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11380&subid=2&pubid=52924992

 


View Details ...
View PDF ...

Professor Costas Fotakis, Director of IESL/FORTH, has been awarded the title of "Docteur Honoris Causa de l’ Université de la Méditerranée", Marseille, France.


In June 2010 Professor Costas Fotakis, Director of IESL/FORTH, has been awarded the title of “Docteur Honoris Causa de l’ Université de la Méditerranée”, Marseille, France. The respective official award ceremony, where the recipient was invited to give a short presentation of his scientific work, took place on November 18, 2010 during the “Journée Académique et Scientifique”, organized by the Université de la Mediterranée.


View Details ...
View PDF ...

Best oral presentation in the XXVI Panhellenic Conference on Solid State Physics & Materials Science


Best oral presentation entitled" Frustration and Induced Magnetodielectric Coupling in NaMnO2 Polymorphs"
by Ms. I. Bakaimi, PhD student in IESL/FORTH (Functional Nanocrystals & Quantum Magnetism Lab)


View Details ...
View PDF ...

"Best Innovation by an Individual Researcher" AWARD "2nd Runner-up" European Photonics Innovation Village, Brussels 2010


Prof. Maria Vamvakaki and Dr. Maria Farsari

IESL/FORTH

Photosensitive materials for two-photon polymerisation


View Details ...

Dr. Giannis Mpourmpakis was selected to participate in the 60th Nobel Laureates Meeting as a young researcher.


Dr. Giannis Mpourmpakis (Ioannis Bourmpakis), a post doctorate researcher in Dr. Andriotis' group, at the Institute of Electronic Structure and Laser, was selected to participate in the 60th Nobel Laureates Meeting as a young researcher. The 2010 Meeting takes place from June 27th to July 2nd, 2010 in Lindau, Germany.

It will be an interdisciplinary meeting bringing together young researchers from around the globe with Nobel Laureates from the fields of physiology, medicine, physics and chemistry. http://www.lindau-nobel.de/2010_Meeting_Interdisciplinary.AxCMS?ActiveID=1338

Each young researcher belongs to the budding scientific elite of his/her country and has passed a multi-stage international selection procedure. Dr. Mpourmpakis was awarded a Marie-Curie International Outgoing Fellowship by the European Commission in 2008 to investigate the CO oxidation on Au nanoparticles in Prof. Vlachos' group, at the Chemical Engineering Department, University of Delaware, together with Andriotis' group of the Institute of Electronic Structure and Laser - FORTH.


View Details ...

Seminars

Coarse grain simulations of clathrin cage formation and amyloid > fibrillization


Prof. W. J. Briels Univ. of Twente, Computational biophysics, The Netherlands
12:00:00 μμ (FORTH Seminar Room 1)

Conferences

BL
BR