Μία (1) θέση Ερευνητού Γ’ βαθμίδας στο ΙΗΔΛ/ΙΤΕ


Contact Person(s):
Ms. Lia PapadopoulouHράκλειο, 14/5/2018
Αριθ. Πρωτ. Προκήρυξης: 438

Το ‘Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) / Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) προκηρύσσει την παρακάτω θέση Ερευνητή ως εξής:
 
Μία (1) θέση Ερευνητού Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:
 «Ατομική Μοριακή και Οπτική Φυσική».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 15/7/2018.
 
Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 21 του Ν.4386/2016, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 29 του Ν.4310/2014).
Για το πλήρες - βάσει της νομοθεσίας - κείμενο της προκήρυξης και για πληροφορίες υποβολής υποψηφιοτήτων, ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Download Related Documents".
 
 
Download Related Documents


Abstract

 P.N. 438

Heraklion, 14/5/2018
FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY-HELLAS
INSTITUTE OF ELECTRONIC STRUCTURE AND LASER
 
The Foundation for Research and Technology-Hellas, Institute of Electronic Structure and Laser (IESL-FORTH) announces an opening of one (1) tenure track position at the rank of Researcher C (Associate Researcher) in the field of:
“Atomic, Molecular and Optical Physics”
 
IESL-FORTH is a leading research institution committed to supporting scientific excellence and frontier research in the fields of physics, chemistry and materials science with emphasis on: laser sciences and photonics, micro/nano-electronics, polymer and soft matter physics, magnetic materials, hybrid nanomaterials, meta-materials and their application.
 
Essential requirements
Applicants must hold a Ph.D in science or engineering and possess strong research experience in the field of atomic, molecular and optical (AMO) physics with preference on attosecond science and technology, a cutting-edge research activity at IESL-FORTH. Excellent candidates in the broad field of AMO physics will be considered, and are encouraged to apply.
The successful candidate is required to have the potential to run high-level, original scientific research and, once appointed, will be expected to establish a dynamic, internationally competitive research program, developing state-of-the-art experimental methods and facilities. The ability of the candidate to be involved in cross-disciplinary research and collaborations, in the context of the Institute’s research priorities, will be considered.
 
Deadline for applications: 15/7/2018
Formal requirements:
- Ph.D degree in relevant scientific field
- Published work in high-impact scientific journals
- Knowledge of the greek language
Additional information regarding more specific requirements and submission of relevant documents is available upon request.
 
Contact person for information:
Mrs. Lia Papadopoulou
IESL-FORTH
100, N. Plastira str.
700 13 Heraklion, Crete
Greece
Tel: +30 2810 391303
e-mail: liap@iesl.forth.gr
The Director of IESL/FORTH
                                                                                                                  S.H. ANASTASIADISProject Members
Ms. Lia PapadopoulouPublication Date:  14/5/2018
BL
BR