ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ RINGS

PhD Position,

Contact Person(s):
Prof. Dimitris Vlassopoulos
Download Related Documents

Αρ. Πρωτ. 828

ARISTEIESAbstract

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ροή και διάχυση κυκλικών πολυμερών και των μειγμάτων τους - RINGS» το οποίο εντάσσεται στην πράξη ΑΡΙΣΤΕΙΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – ΕΣΠΑ 2007-2013’, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με έναν υποψήφιο διδάκτορα.

 

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακολουθήστε στον σύνδεσμο 'Download Related Documents'Project Members
Prof. Dimitris Vlassopoulos


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  10/7/2015
BL
BR