ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ EXEL

MSC Position,

Contact Person(s):

Download Related Documents

 Αρ. Πρωτ. 810

ARISTEIESAbstract
Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ‘EXEL-Extending Electromagnetism Through Novel Artificial Materials’ το οποίο εντάσσεται στην πράξη ERC Grants και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα βοηθό έρευνας.
 

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακολουθήστε τον σύνδεσμο ‘Download Related Documents’ 

Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  3/7/2015
BL
BR