ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ MicroSoft

MSC Position,

Contact Person(s):
Prof. George Petekidis
Download Related Documents

Αρ. Πρωτ. 786

ARISTEIESAbstract
To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «MicroSoft - Relating the Microscopic structure and dynamics to the macroscopic flow in colloidal Soft matter» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους και εντάσσεται στην πράξη «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» (ΕΣΠΑ 2007-2013), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν έμπειρο τεχνικό.

 

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακολουθήστε τον σύνδεσμο ‘Download Related Documents’.


Project Members
Prof. George Petekidis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  25/6/2015
BL
BR