ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΚΡΙΠΗΣ-ΠΡΟΕΝΥΛ

MSC Position,

Contact Person(s):
Prof. Spiros Anastasiadis
Download Related Documents

 Αρ. Πρωτ. 604Abstract

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΚΡΗΠΙΣ «ΠΡΟΕΝΥΛ», το οποίο εντάσσεται στην πράξη Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν μεταπτυχιακό φοιτητή.

 

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακολουθήστε τον σύνδεσμο ‘Download Related Documents’


Project Members
Prof. Spiros Anastasiadis
Dr. Konstantinos Zekentes


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  13/5/2015
BL
BR