ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ SOLARNANO (Σύνθεση αποκρίσιμων πολυμερικών υλικών)

PhD Position,

Contact Person(s):
Prof. Maria Kafesaki
Download Related Documents

Αρ. Πρωτ. 523

 
To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ‘Νανοδομημένα Πλασμονικά Κάτοπτρα για Αύξηση της Απόδοσης Ηλιακών Κυψελίδων Λεπτών Υμενίων: SOLAR-NANO’ το οποίο ανήκει στην πράξη ‘Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015 της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας ‘Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες’, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με έναν υποψήφιο διδάκτορα.
 
 

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακολουθήστε τον σύνδεσμο ‘Download Related Documents’ Abstract

ELINOGERMANIKOProject Members
Prof. Maria Kafesaki
Prof. Maria Vamvakaki


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  27/4/2015
BL
BR