ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ OSTEOBIOMIMESIS

PhD Position,

Contact Person(s):
Prof. Maria Chatzinikolaidou
Download Related Documents

Αρ. Πρωτ. 500

ARISTEIES

 

 Abstract

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «In vitro αξιολόγηση οστεοεπαγωγικών βιομιμητικών και πολυμερικών σύνθετων βιοϋλικών-ικριωμάτων για ανάπλαση οστίτη ιστού - OSTEOBIOMIMESIS» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους και εντάσσεται στην πράξη «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» (ΕΣΠΑ 2007-2013), ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με έναν υποψήφιο διδάκτορα.

 

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακολουθήστε τον σύνδεσμο ‘Download Related Documents’.


Project Members
Prof. Maria Chatzinikolaidou


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  20/4/2015
BL
BR