ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ EXEL

MSC Position,

Contact Person(s):
Prof. Costas Soukoulis
Download Related Documents

 Αρ. Πρωτ. 247

ARISTEIESAbstract

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ‘EXEL-Extending Electromagnetism Through Novel Artificial Materials’, το οποίο εντάσσεται στην πράξη ERC Grants και το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με έναν βοηθό έρευνας.

 

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακολουθήστε στον σύνδεσμο ‘Download Related Documents’


Project Members
Prof. Costas Soukoulis
Prof. Maria Kafesaki


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  26/2/2015
BL
BR