ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ Skin-Doctor

MSC Position,

Contact Person(s):
Dr. Giannis Zacharakis
Download Related Documents

 Αρ. Πρωτ. 223

ARISTEIESAbstract
To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Skin Doctor» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους και εντάσσεται στην πράξη «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» (ΕΣΠΑ 2007-2013), ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με έναν (1) μεταπτυχιακό φοιτητή.

 

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακολουθήστε στον σύνδεσμο ‘Download Related Documents’ Project Members
Dr. Giannis Zacharakis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  17/2/2015
BL
BR