ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ EXEL

PhD Position,

Contact Person(s):
Prof. Costas Soukoulis
Download Related Documents

 Αρ. Πρωτ. 124

ARISTEIES

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ‘EXEL-Extending Electromagnetism Through Novel Artificial Materials’, το οποίο εντάσσεται στην πράξη ERC Grants και το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με έναν υποψήφιο διδάκτορα.
 
Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακουλουθήστε τον σύνδεσμο 'Dowload Related Documents'
Project Members
Prof. Costas Soukoulis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  2/2/2015
BL
BR