ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ SOLAR-NANO

PhD Position,

Contact Person(s):
Prof. Maria Kafesaki
Download Related Documents

Αρ. Πρωτ. 63

ELINOGERMANIKO

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ‘Νανοδομημένα Πλασμονικά Κάτοπτρα για Αύξηση της Απόδοσης Ηλιακών Κυψελίδων Λεπτών Υμενίων: SOLAR-NANO’ το οποίο ανήκει στην πράξη ‘Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015 της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας ‘Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες’, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με έναν υποψήφιο διδάκτορα. 

 

Project Members
Prof. Maria Kafesaki


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  20/1/2015
BL
BR