ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

MSC Position,

Contact Person(s):
Dr. Stavros Pissadakis
Download Related Documents

Αρ. Πρωτ. 031

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΚΡΗΠΙΣ «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ», το οποίο εντάσσεται στην πράξη Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», προκηρύσσει μία (1) θέση μεταπτυχιακού φοιτητή.
Project Members
Dr. Stavros Pissadakis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  15/1/2015
BL
BR