ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑΛΗΣ

PhD Position,

Contact Person(s):

Download Related Documents

Αρ. Προκ. 665

THALES

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΘΑΛΗΣ-3D-SET» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος  ‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν υποψήφιο διδάκτορα. 

 

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακουλουθήστε τον σύνδεσμο 'Dowload Related Documents'Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  12/12/2014
BL
BR