ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙΣ-ΠΡΟΕΝΥΛ

MSC Position,

Contact Person(s):
Prof. Spiros Anastasiadis
Download Related Documents

 Αρ. Προκ. 651

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΚΡΗΠΙΣ «ΠΡΟΕΝΥΛ», το οποίο εντάσσεται στην πράξη Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν μεταπτυχιακό φοιτητή. 

 

Project Members
Prof. Spiros Anastasiadis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  25/11/2014
BL
BR