ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΗΣ

MSC Position,

Contact Person(s):
Dr. Maria Farsari
Download Related Documents

Αρ. Προκ. 645 

ARISTEIESAbstract

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΘΑΛΗΣ-3D-SET» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται για την κάλυψη μιας θέσης υποστηρικτικού προσωπικού.

 

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακουλουθήστε τον σύνδεσμο 'Dowload Related Documents'

 Project Members
Dr. Maria Farsari


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  21/11/2014
BL
BR