ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ SOLAR NANO

MSC Position,

Contact Person(s):

Download Related Documents

Αρ. Προκ. 624

ELINOGERMANIKO

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ‘Νανοδομημένα Πλασμονικά Κάτοπτρα για Αύξηση της Απόδοσης Ηλιακών Κυψελίδων Λεπτών Υμενίων: SOLAR-NANO’ το οποίο ανήκει στην πράξη ‘Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015 της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας ‘Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες’, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν μεταπτυχιακό φοιτητή στο εργαστήριο της ομάδας Φωτονικών-Φωνονικών Υλικών και Μετα-υλικών.

 

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακουλουθήστε τον σύνδεσμο 'Dowload Related Documents'

Project Members
Prof. Maria Kafesaki


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  13/11/2014
BL
BR