ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ RINGS

MSC Position,

Contact Person(s):
Prof. Dimitris Vlassopoulos
Download Related Documents

Αρ. Προκ. 615

ARISTEIES

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ροή και διάχυση κυκλικών πολυμερών και των μειγμάτων τους - RINGS» το οποίο εντάσσεται στην πράξη ΑΡΙΣΤΕΙΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – ΕΣΠΑ 2007-2013’, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
 
 
Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Dowload Related Documents'

 

Project Members
Prof. Dimitris Vlassopoulos


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  6/11/2014
BL
BR