ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΡΗΠΙΣ-ΒΙΟΣΥΣ

PhD Position,

Contact Person(s):
Dr. Emmanuel Stratakis
Download Related Documents

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΚΡΗΠΙΣ  «Ανάπτυξη Διεπιστημονικών Ερευνητικών Δραστηριοτήτων στην Κατεύθυνση της Βιολογίας Συστημάτων - ΒΙΟΣΥΣ» και της ενότητας εργασίας του που αφορά σε Καινοτόμες Διεπιστημονικές Εφαρμογές και Τεχνολογίες, το οποίο εντάσσεται στην πράξη Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν υποψήφιο διδάκτορα.

Project Members
Dr. Emmanuel Stratakis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  17/9/2014
BL
BR