ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ EXEL

PostDoc Position,

Contact Person(s):
Prof. Eleftherios Economou
Download Related Documents

Αρ. Προκ. 562

ARISTEIES

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ‘EXEL-Extending Electromagnetism Through Novel Artificial Materials’, το οποίο εντάσσεται στην πράξη ERC Grants και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Εκπαίδευση και Δια Βιου Μάθηση’ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Ευρωπαϊκη Ένωση στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν έμπειρο ερευνητή. 

Project Members
Prof. Eleftherios Economou


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  4/9/2014
BL
BR