ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ HFP-UD-TDRS

PhD Position,

Contact Person(s):
Dr. Paraskevas Tzallas
Download Related Documents

Αρ. Προκ. 558

ARISTEIES

 To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & LASER (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου HFP-UD-TDRS (ERC-07, ΕΣΠΑ 2007-2013) που αφορά την παραγωγή υψηλής έντασης παλμών αττοδευτερολέπτων (asec) και την εφαρμογή τους σε μελέτες υπερταχείας δυναμικής και φασματοσκοπίας τύπου Ramsey, ενδιαφέρεται να καλύψει μία θέση υποψήφιου διδάκτορα.

Project Members
Dr. Paraskevas Tzallas


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  8/8/2014
BL
BR