ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΡΗΠΙΣ-ΠΡΟΕΝΥΛ

MSC Position,

Contact Person(s):
Prof. George Kiriakidis
Download Related Documents
Αρ. Προκ. 550
 
To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΚΡΗΠΙΣ «ΠΡΟΕΝΥΛ», το οποίο εντάσσεται στην πράξη Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», προκηρύσσει μία (1) θέση βοηθού έρευνας, στο εργαστήριο «Διαφανών Αγώγιμων Υλικών και Μικρο-συσκευών»
 

 
Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακολουθείστε το σύνδεσμο ‘Download Related Documents’
Project Members
Prof. George Kiriakidis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  30/7/2014
BL
BR