ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 'EXEL'

MSC Position,

Contact Person(s):

Download Related Documents
Αρ. Προκ. 549

ARISTEIES

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “EXEL: Extending Electromagnetism through Novel Artificial Materials”, το οποίο ανήκει στην πράξη ERC Grants και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν μεταπτυχιακό φοιτητή στο εργαστήριο της ομάδας Φωτονικών-Φωνονικών Υλικών και Μετα-υλικών.

 

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, ακολουθείστε το σύνδεσμο ‘Download Related Documents’


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  28/7/2014
BL
BR