ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ SMART-SURF

PhD Position,

Contact Person(s):
Prof. Spiros Anastasiadis
Download Related Documents
Αρ. Προκ. 533
 
To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Έξυπνες Πολύ-λειτουργικές Πολυμερικές Επιφάνειες (SMART_SURF)» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους και εντάσσεται στην πράξη «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» (ΕΣΠΑ 2007-2013), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δύο (2) υποψήφιους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
 
ARISTEIES
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθείστε το σύνδεσμο ‘Download Related Documents’
Project Members
Prof. Spiros Anastasiadis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  16/7/2014
BL
BR