ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

MSC Position,

Contact Person(s):

Download Related Documents
Αρ. Προκ. 524
 
Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων «ERC 3DNEUROSCAFFOLDS Α.Π.5933/16-5-12», «ERC ITSSUED Α.Π. 5927/16-5-12», «ERC HFP-UD-TDRS Α.Π.11908/12-9-12» και «ERC EXEL Α.Π. 6260/22-5-2012» στα πλαίσια της δράσης ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ατόμου με αντικείμενο έργου που αφορά τη συλλογή, καταχώρηση, απεικόνιση δεδομένων  για την σύνταξη και υποβολή  εκθέσεων και παραδοτέων του έργου.

ARISTEIES

 
Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, ακολουθείστε το σύνδεσμο ‘Download Related Documents


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  1/7/2014
BL
BR