ΜΙA ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ SOLAR-NANO

MSC Position,

Contact Person(s):
Prof. Maria Kafesaki
Download Related Documents
Αρ. Προκ. 520

 

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ‘Νανοδομημένα Πλασμονικά Κάτοπτρα για Αύξηση της Απόδοσης Ηλιακών Κυψελίδων Λεπτών Υμενίων: SOLAR-NANO το οποίο ανήκει στην πράξη ‘Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015 της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας ‘Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες’, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν μεταπτυχιακό φοιτητή στο εργαστήριο της ομάδας Φωτονικών-Φωνονικών Υλικών και Μετα-υλικών.

ELINOGERMANIKO

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, ακολουθείστε το σύνδεσμο ‘Download Related Documents
Project Members
Prof. Maria Kafesaki


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  30/6/2014
BL
BR