ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ EXEL

MSC Position,

Contact Person(s):
Prof. Costas Soukoulis
Download Related Documents

Αρ. Προκ. 516

 

ARISTEIES

 To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου‘EXEL:Extending Electromagnetism Through Novel Artificial Materials’,  το οποίο εντάσσεται στην πράξη ERC Grants και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Εκπαίδευση και Δια Βιου Μάθηση’ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Ευρωπαϊκη Ένωση στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 , ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν βοηθό έρευνας.

Για το πλήρες κείμενο της προκηρυξης ακολουθήστε το σύνδεσμο 'Download Related Documents'

 

Project Members
Prof. Costas Soukoulis
Prof. Stelios Tzortzakis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  30/6/2014
BL
BR