θεση βοηθού έρευνας στο έργο DECHAD

MSC Position,

Contact Person(s):
Dr. George Konstantinidis

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ‘DECHAD’ το οποίο ανήκει στην πράξη ‘Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2012-2014 (κωδ. Έργου 12CHN207)’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Περιφερειών σε Μετάβαση΄ - ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) βοηθό έρευναςAbstract

SYNERGASIA

 

Το έργο θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό & μοντελοποίηση κατασκευαστικών διαδικασιών διατάξεων και κυκλωμάτων από ημιαγωγούς III-Vκαι άνθρακα.
 
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Εμπειρία σε προγράμματα προσομοίωσης διαδικασιών ινοποίησης (fabrication) σε διατάξεις και κυκλώματα ημιαγωγών.
·         Eμπειρία στο σχεδιασμό φωτολιθογραφικών μασκών
·         Εμπειρία στη μοντελοποίηση λιθογραφικών διαργασιών
·         Εμπειρία στη μοντελοποίηση ημιαγωγικών διατάξεων
 
Διάρκεια συνεργασίας: 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: 01/07/2014
 
Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 11 Ιουνίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, με κοινοποίηση στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Δρα Γιώργο Κωνσταντινίδη (aek@physics.uoc.gr)

Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της προκήρυξης)
·         Βιογραφικό σημείωμα
Οποιαδήποτε αίτηση – πρόταση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ινστιτούτου (hr@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391353.
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του σχετικού εργαστηρίου ή του Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Δρα Γιώργο Κωνσταντινίδη (aek@physics.uoc.gr) τηλ. 2810-394103
 
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο τέλος της παρούσας προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
 
Διαδικασία Επιλογής
Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη μίας θέσης βοηθού έρευνας στο πλαίσιο του έργου ‘‘DECHAD” το οποίο ανήκει στην πράξη ‘Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2012-2014, και προκυρήχθηκε από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ - ΙΤΕ και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής:
 
Α) Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη βαθμολογία κλίμακας 1-100 που θα προκύψει από τα παρακάτω:
Προσόντα θέσης
Συντελεστής Βάρους
Τρόπος Βαθμολόγησης
Εμπειρία σε προγράμματα προσομοίωσης διαδικασιών ινοποίησης (fabrication) σε διατάξεις και κυκλώματα ημιαγωγών.
30
Διάρκεια πρακτικής εμπειρίας στα πλαίσια ερευνητικών έργων
Eμπειρία στο σχεδιασμό φωτολιθογραφικών μασκών
25
Διάρκεια πρακτικής εμπειρίας στα πλαίσια ερευνητικών έργων
Εμπειρία στη μοντελοποίηση λιθογραφικών διαργασιών
25
Διάρκεια πρακτικής εμπειρίας στα πλαίσια ερευνητικών έργων
Εμπειρία στη μοντελοποίηση ημιαγωγικών διατάξεων
20
Διάρκεια πρακτικής εμπειρίας στα πλαίσια ερευνητικών έργων
 
(Β) Η ανακοίνωση της επιλογής θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙHΔΛ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, με γραπτή αίτησή τους προς τη γραμματεία του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (ITE/IHΔΛ), μέσα στο χρονικό διάστημα εώς και πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης (α) στους ατομικούς φακέλους και στον πίνακα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, και (β) στα κριτήρια αξιολόγησης υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στη Γραμματεία του ΙΗΔΛ του ΙΤΕ. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ένστασης και μετά την εξέταση των τυχόν ενστάσεων από την αρμόδια επιτροπή, οριστικοποιείται η κατάταξη των υποψηφίων. Στη συνέχεια η επιτροπή θα ζητήσει από τον
επιλεχθέντα υποψήφιο/επιλεχθείσα υποψήφια την αποδοχή της θέσης εντός διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών καθώς και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (σε πρωτότυπη μορφή ή σε επικυρωμένα αντίγραφα). Σε περίπτωση που τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά δε συμφωνούν με αυτά που είχαν υποβληθεί κατά την αίτηση, ο επιλεχθείς υποψήφιος θα αποκλείεται. Στην περίπτωση αυτή καθώς και στην περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή παρέλευσης της προθεσμίας, η επιτροπή θα ζητήσει από τον πρώτο επιλαχόντα την αποδοχή της θέσης σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται εως ότου η θέση καλυφθεί. Σε περίπτωση μη κάλυψης της θέσης, η διαδικασία θα κηρύσσεται άγονη.
 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 Project Members
Dr. George Konstantinidis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  2/6/2014
BL
BR