θεση υποψήφιου διδάκτορα στο έργο NANOCOM

PhD Position,

Contact Person(s):
Dr. George Konstantinidis

To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ‘NANOCOM- Κοινή Πρωτοβουλία – ENIAC’  το οποίο εντάσσεται στο επιχειρησιακό προγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα-ΕΠΑΝ ΙΙ» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια της δράσης ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) υποψήφιο διδάκτοραAbstract
SYNERGASIA

 

Το έργο περιλαμβάνει ηλεκτρικό και οπτικό χαρακτηρισμό τρανζίστορ, νανοδομών και πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων βασισμένων σε ΙΙΙ-νιτρίδια.
 
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Μεταπτυχιακός τίτλος ηλεκτρολόγου μηχανικού
·         Eμπειρία χαρακτηρισμού GaNHEMTs
·         Εμπειρία οπτικού χαρακτηρισμού νανοδομών GaN
·         Εμπειρία σε πιεζο-αισθητήρες βασισμένους σε υποστρώματα τρανζίστορ GaN-HEMT
·         Εμπειρία σε φωτοηλεκτροχημική απόξεση ΙΙΙ-νιτριδίων
·         Βασική γνώση ελληνικής γλώσσας για την επικοινωνία με το τεχνικό προσωπικό
 
Διάρκεια συνεργασίας: 4 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: 01/07/2014
 
Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, μέχρι και τις 11 Ιουνίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, με κοινοποίηση στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Δρα Γιώργο Κωνσταντινίδη (aek@physics.uoc.gr)

Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της προκήρυξης)
·         Βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 
 
 
Οποιαδήποτε αίτηση – πρόταση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ινστιτούτου (hr@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391353.
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του σχετικού εργαστηρίου ή του Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Δρα Γιώργο Κωνσταντινίδη (aek@physics.uoc.gr) τηλ. 2810-394103
 
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο τέλος της παρούσας προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
 
Διαδικασία Επιλογής
Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη θέσης υποψήφιου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου ‘NANOCOM - Κοινή Πρωτοβουλία – ENIAC’ που προκυρήχθηκε από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ - ΙΤΕ και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής:
Α) Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη βαθμολογία κλίμακας 1-100 που θα προκύψει από τα παρακάτω:
Προσόντα θέσης
Συντελεστής Βάρους
Τρόπος Βαθμολόγησης
Μεταπτυχιακός ηλεκτρολόγου μηχανικού
15
Ναι/οχι
Eμπειρία χαρακτηρισμού GaNHEMTs
20
Διάρκεια πρακτικής εμπειρίας στα πλαίσια ερευνητικών έργων
Εμπειρία οπτικού χαρακτηρισμού νανοδομών GaN
15
Διάρκεια πρακτικής εμπειρίας στα πλαίσια ερευνητικών έργων
Εμπειρία σε πιεζο-αισθητήρες βασισμένους σε υποστρώματα τρανζίστορ GaN-HEMT
20
Διάρκεια πρακτικής εμπειρίας στα πλαίσια ερευνητικών έργων
Εμπειρία σε φωτοηλεκτροχημική απόξεση ΙΙΙ-νιτριδίων
20
Διάρκεια πρακτικής εμπειρίας στα πλαίσια ερευνητικών έργων
Βασική γνώση ελληνικής γλώσσας για την επικοινωνία με το τεχνικό προσωπικό
10
Πιστοποιητικό/Συνέντευξη
(Β) Η ανακοίνωση της επιλογής θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙHΔΛ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, με γραπτή αίτησή τους προς τη γραμματεία του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Λεϊζερ (ITE/IHΔΛ), μέσα στο χρονικό διάστημα εώς και πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης (α) στους ατομικούς φακέλους και στον πίνακα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, και (β) στα κριτήρια αξιολόγησης υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στη Γραμματεία του ΙΗΔΛ του ΙΤΕ. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ένστασης και μετά την εξέταση των τυχόν ενστάσεων από την αρμόδια επιτροπή, οριστικοποιείται η κατάταξη των υποψηφίων. Στη συνέχεια η επιτροπή θα ζητήσει από τον
επιλεχθέντα υποψήφιο/επιλεχθείσα υποψήφια την αποδοχή της θέσης εντός διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών καθώς και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (σε πρωτότυπη μορφή ή σε επικυρωμένα αντίγραφα). Σε περίπτωση που τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά δε συμφωνούν με αυτά που είχαν υποβληθεί κατά την αίτηση, ο επιλεχθείς υποψήφιος θα αποκλείεται. Στην περίπτωση αυτή καθώς και στην περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή παρέλευσης της προθεσμίας, η επιτροπή θα ζητήσει από τον πρώτο επιλαχόντα την αποδοχή της θέσης σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται εως ότου η θέση καλυφθεί. Σε περίπτωση μη κάλυψης της θέσης, η διαδικασία θα κηρύσσεται άγονη.
 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

 Project Members
Dr. George Konstantinidis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  2/6/2014
BL
BR