ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ SOFT MATTER- Πρόγραμμα MicroSoft

MSC Position,

Contact Person(s):
Prof. George Petekidis
Download Related Documents
(ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ-ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ)
 
To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «MicroSoft - Relating the Microscopic structure and dynamics to the macroscopic flow in colloidal Soft matter» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους και εντάσσεται στην πράξη «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» (ΕΣΠΑ 2007-2013), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν βοηθό έρευνας. 

 Abstract

ARISTEIES

 

Στο πρόγραμμα θα μελετηθούν θέματα όπως το φαινόμενο της διαρροής (yielding) σε κολλοειδείς υάλους και πηκτώματα δηλαδή σε συστήματα με ελαστική απόκριση στερεού που αρχίζουν να ρέουν υπό την επίδραση διατμητικών δυνάμεων και παραμορφώσεων (μεγαλυτέρων από μια κρίσιμη τιμή). Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός τεχνικών ρεολογίας, σκέδασης φωτός λέιζερ, οπτικής μικροσκοπίας και μέτρηση δυνάμεων με οπτικές λαβίδες (μικρορεολογία). Για τον σκοπό αυτό θα αγοραστούν και θα κατασκευαστούν όργανα, συμπληρωματικά στα ήδη υπάρχοντα στο εργαστήριο Πολυμερών και Κολλοειδών του ΙΤΕ. 
Απαιτούμενα Προσόντα
·         Πτυχίο Φυσικής ή Χημείας ή Επιστήμης Υλικών
·         Μεταπτυχιακό σε σχετικό πεδίο (Φυσική / Χημεία / Επιστήμη Υλικών)
·         Εμπειρία σε τεχνικές χαρακτηρισμού πολυμερών και κολλοειδών (σκέδαση φωτός, μικροσκοπία)
·         Εμπειρία σε τεχνικές ρεολογίας
·         Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 
Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Ηράκλειο Κρήτης - Βασιλικά Βουτών
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: 01/05/2014
Χρονική Διάρκεια: 16 μήνες

Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι και την 15/04/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, υπόψιν κας Αγγελικής Τσιγκρή, με κοινοποίηση στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Καθηγητή Γεώργιο Πετεκίδη (georgp@iesl.forth.gr)
Η πρόταση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της προκήρυξης)
·         Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
·         Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
·         Άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα και που κατά την κρίση του θα υποστηρίξουν την υποψηφιότητά του
 
Οποιαδήποτε αίτηση πρόταση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.
 
Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κα Αγγελική Τσιγκρή (hr@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391301
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο, Καθηγητή Γεώργιο Πετεκίδη (georgp@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391490
 
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και είναι πλήρεις σύμφωνα με τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και βάσει της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί.
Ο υποψήφιος/Η υποψήφια που θα επιλεχθεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ιδίαν και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος αξιολόγησης και την πάροδο της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους άλλους υποψήφιους. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο επιλεχθείς/η επιλεχθείσα θα αποκλείεται
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΔΛ
ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 Project Members
Prof. George Petekidis


Download the Application form (English | Greek)


Publication Date:  18/3/2014
BL
BR