PRESENT

Researchers: Prof. C.M. Soukoulis, Prof. E.N. Economou, Prof. Maria Kafesaki, Prof. Nikos Katsarakis, Dr. Thomas Koschny

Post-docs: Dr. George Kenanakis, Dr. Alexey Basharin, Dr. Sotiris Droulias, Dr. Anna Tasolamprou, Dr. Babak Dastmalchi

Students: Mr. Charalampros Mavidis, Mr. Aggelos Xomalis

 

PAST  

Post-docs: Dr. Foteinopoulou Stavroula, Dr. Raluca Penciu, Dr. Alejandro Reyes-Coronado, Dr. Rongkuo Zhao, Dr. Nian Hai Shen, Dr. Lingyun Liu

Students: Dr. Tamara Gundogdu, Mr. Eirini Tsiapa

Collaborative researchers: Dr. Roland Tarkhanyan

Collaborative staff: Dr. Maria Massaouti (01/10/2010-30/04/2012), Dr. Andrei Gorodetsky (01/11/2011-30.04/2012),  Dr. Ioannis Konidakis (01/11/2011-30/04/2012), Dr. Athanassia Kostopoulou (01/01/2012-30/04/2012), Dr. Matthieu Bellec (01/08/2011-31/12/2011), Dr. Athanassios Zacharopoulos  (01/03/2012-30/04/2012), Mr. Anastasios Koulouklidis (01/12/2011-30/04/2012), Mr. Konstantinos Brintakis (01/11/2011-30/04/2012), Mr. Paris Panagiotopoulos (01/10/2011-30/04/2012),  Mr. Fotis Kalaitzakis (01/07/2011-31/12/2011)