Θανάσης Μισαρίδης

Technical University of Denmark

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

Abstract
Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές κατασκευής της εικόνας
στην Υπερηχογραφία.
Στο δεύτερο μέρος θα αναφερθούν σύντομα τρεις νέες τεχνικές απεικόνισης
υπερήχων.


Date: 14/3/2014
Time:11:00 (coffee & cookies will be served at 00:00)
Place:FORTH Seminar Room 1